Menu Sluiten

Projecten

wp18d77b33_0f.jpg

Om u een indruk te geven van het werk en de opdrachtgevers van Tamam Training & Advies ziet u hier voorbeelden van de projecten die wij hebben uitgevoerd.

 • Training Aafje casemanagers dementie
 • Methodiek Omnia Jeugdzorg
 • TOPOI Hogeschool Viaa
 • Training DHL supply chain
 • Presentatie reizigersverpleegkunde
 • Masterclass Raad voor de Kinderbescherming
 • Masterclasses IND
 • Methodiekontwikkeling Akwaaba Zorg
 • Online workshop JES Rijnland
 • Workshops Jantje Beton
 • Beschrijving methodiek Sensa Zorg
 • Train-de trainers Sensa Zorg
 • Adviestraject Albamare GGz
 • Beschrijving werkwijze I-psy
 • Training CJG/MEE Den Haag
 • Training vrijwilligers Moeders Informeren Moeders
 • Onderzoek mismatch Turkse gezinnen en jeugdhulp
 • Methodiekbeschrijving Jeugdteam Zaandam
 • Samenwerking Jongerenwerk Amsterdam Zuid
 • Training Kruispunt Migratie-Integratie, Brussel
 • Training Streetcornerwork Amsterdam
 • Train-de -trainers Bureau Jeugdzorg Utrecht
 • Gastcolleges Pedagogiek Universiteit Utrecht
 • Gastcolleges Fontys Pedagogiek, Eindhoven
 • Training Dynamo Amsterdam, opvoedingsadviseurs
 • Training professionals justitiële jeugdketen Rotterdam
 • Expertmeeting Surinaams Inspraakorgaan
 • Workshops De Combinatie Jeugdzorg Eindhoven
 • Training De Lindenhof Vlaardingen
 • Seminar diversiteit Haagse Hogeschool
 • Interculturele communicatie onderwijs Rotterdam
 • Diversiteitsbeleid Gemeenten, PRIC Limburg (B)
 • Training gespreksleiders Dag van de Dialoog
 • Training coördinatoren Homestart, Humanitas
 • Mantelzorg Allochtone Ouderen, Alleato Utrecht
 • Interculturalisatie Jeugdzorg Haaglanden, JSO
 • Training woningcorporatie Staedion Den Haag
 • Train-de-trainers, De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam
 • Kleurrijke pleegzorg, De Rading, Utrecht
 • Trainingen OCK Het Spalier Kennemerland
 • Interculturalisatie ANBO, Utrecht
 • Interculturalisatie, Gemeente Breda
 • Studiedag William Schrikker Groep
 • Training werving en selectie NCDO Amsterdam
 • Studiedag interculturalisatie BAVO Europoort
 • Studiedag docenten Nova College
 • Studiedag Diversiteitsbeleid ING Bank
 • Trainingen Transcultureel werken Bureaus Jeugdzorg
 • Studiedag ODICE , Gent België
 • Deskundigheidsbevordering huisartsen Apeldoorn
 • Interculturalisatie, Provincie Limburg Hasselt, België
 • Teambegeleiders Raad voor de Kinderbescherming
 • Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform
 • Interculturalisatie zorggroep Almere
 • Project interculturalisatie Bureau Jeugdzorg Utrecht
 • Interculturalisatie Raad voor de Kinderbescherming
 • Personeelsmanagement  Min. Binnenlandse Zaken
 • Jeugdartsen,  PAOK, UMC, Utrecht
 • Transculturele hulpverlening, Cardea, Leiden
 • Interculturalisatie in de GGZ, Sectorfonds Zorg
 • Interculturalisatie Parnassia Den Haag
 • Master Interculturalisatie, Universiteit Utrecht
 • Trainingen De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam