Menu Sluiten

Projecten

wp18d77b33_0f.jpg

Om u een indruk te geven van het werk en de opdrachtgevers van Tamam Training & Advies ziet u hier voorbeelden van de projecten die wij hebben uitgevoerd.

  • Masterclasses IND
  • Methodiekontwikkeling Akwaaba Zorg
  • Online workshop JES Rijnland
  • Workshops Jantje Beton
  • Beschrijving methodiek Sensa Zorg
  • Train-de trainers Sensa Zorg
  • Adviestraject Albamare GGz
  • Beschrijving werkwijze I-psy
  • Training CJG/MEE Den Haag
  • Training vrijwilligers Moeders Informeren Moeders
  • Onderzoek mismatch Turkse gezinnen en jeugdhulp
  • Methodiekbeschrijving Jeugdteam Zaandam
  • Samenwerking Jongerenwerk Amsterdam Zuid
  • Training Kruispunt Migratie-Integratie, Brussel
  • Training Streetcornerwork Amsterdam
  • Train-de -trainers Bureau Jeugdzorg Utrecht
  • Gastcolleges Pedagogiek Universiteit Utrecht
  • Gastcolleges Fontys Pedagogiek, Eindhoven
  • Training Dynamo Amsterdam, opvoedingsadviseurs
  • Training professionals justitiële jeugdketen Rotterdam
  • Expertmeeting Surinaams Inspraakorgaan
  • Workshops De Combinatie Jeugdzorg Eindhoven
  • Training De Lindenhof Vlaardingen
  • Seminar diversiteit Haagse Hogeschool
  • Interculturele communicatie onderwijs Rotterdam
  • Diversiteitsbeleid Gemeenten, PRIC Limburg (B)
  • Training gespreksleiders Dag van de Dialoog
  • Training coördinatoren Homestart, Humanitas
  • Mantelzorg Allochtone Ouderen, Alleato Utrecht
  • Interculturalisatie Jeugdzorg Haaglanden, JSO
  • Training woningcorporatie Staedion Den Haag
  • Train-de-trainers, De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam
  • Kleurrijke pleegzorg, De Rading, Utrecht
  • Trainingen OCK Het Spalier Kennemerland
  • Interculturalisatie ANBO, Utrecht
  • Interculturalisatie, Gemeente Breda
  • Studiedag William Schrikker Groep
  • Training werving en selectie NCDO Amsterdam
  • Studiedag interculturalisatie BAVO Europoort
  • Studiedag docenten Nova College
  • Studiedag Diversiteitsbeleid ING Bank
  • Trainingen Transcultureel werken Bureaus Jeugdzorg
  • Studiedag ODICE , Gent België
  • Deskundigheidsbevordering huisartsen Apeldoorn
  • Interculturalisatie, Provincie Limburg Hasselt, België
  • Teambegeleiders Raad voor de Kinderbescherming
  • Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform
  • Interculturalisatie zorggroep Almere
  • Project interculturalisatie Bureau Jeugdzorg Utrecht
  • Interculturalisatie Raad voor de Kinderbescherming
  • Personeelsmanagement  Min. Binnenlandse Zaken
  • Jeugdartsen,  PAOK, UMC, Utrecht
  • Transculturele hulpverlening, Cardea, Leiden
  • Interculturalisatie in de GGZ, Sectorfonds Zorg
  • Interculturalisatie Parnassia Den Haag
  • Master Interculturalisatie, Universiteit Utrecht
  • Trainingen De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam