Menu Sluiten

Tamam geeft training en advies gericht op het effectief omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren jeugdzorg, welzijn, zorg en ggz.

Hans Bellaart

Tamam is in 2003 opgericht door Hans Bellaart. Hij werkt samen met freelance trainers, adviseurs en acteurs. Zij hebben veel ervaring op verschillende werkterreinen en hebben verschillende etnische achtergronden. Tamam combineert kennis van de werkterreinen met specialistische kennis en ervaring op het gebied van diversiteit.

Hans is in 1988 afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen en werkte als orthopedagoog en directeur in de jeugdzorg. Hij werkte van 1996 tot 2014 bij FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken. Naast Tamam werkt hij als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en als coördinator van het portaal van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Visie

De bevolkingssamenstelling van Nederland wordt steeds diverser. Alle organisaties krijgen te maken met cliënten en personeel met verschillende achtergronden. Aandacht voor die verscheidenheid binnen de organisatie kan de kwaliteit, effectiviteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid vergroten. Het managen van diversiteit heeft geen ideologische grondslag nodig. Het levert immers gewoonweg een betere dienstverlening en een beter resultaat op.

Training

Training bieden wij op maat aan, waarbij wij expliciet rekening houden met de werksoort, uw opleidingswensen en de specifieke situatie van uw organisatie. Tamam heeft ruime ervaring in het uitvoeren van trainingen om het intercultureel vakmanschap van de medewerkers te vergroten. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij een korte workshop of themabijeenkomst verzorgen, maar ook meerdaagse trainingen voor professionals of train-de-trainer opleidingen.

Advies

Tamam heeft ruime ervaring in het adviseren bij methodiekontwikkeling, cultuursensitieve zorg, diversiteitsbeleid en het bevorderen van intercultureel vakmanschap.