wp30600b49.png
wp0007c6b4.png

© 2017 Tamam Training & Advies

 

wp9bc658b4_0f.jpg

Er is een grote diversiteit in de samenleving. Er zijn veel verschillen tussen mensen: qua leeftijd, sekse, etnische achtergrond, etc.

Expliciet rekening houden met die diversiteit doet recht aan mensen. Zowel klanten als personeelsleden voelen zich serieus genomen.

 

Personeel

Subtiele of minder subtiele vormen van uitsluiting en discriminatie op de werkvloer komen dan minder voor, de communicatie verbetert en de medewerkers ervaren dat iedere mening echt meetelt. Dit verhoogt de personeelstevredenheid en daarmee wordt de productiviteit ook groter. Er is minder ziekteverzuim en verloop.

 

Klanten

De communicatie met klanten verbetert doordat medewerkers cultuurverschillen beter herkennen en kunnen overbruggen. Klanten worden met een meer open houding, onbevooroordeeld benaderd en zij blijken dit te waarderen. Diversiteitsbeleid verhoogt de kwaliteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de organisatie. Het managen van diversiteit heeft geen ideologische grondslag nodig. Het levert immers gewoonweg een betere dienstverlening, of een beter ondernemingsresultaat op.

Het onderdeel binnen diversiteitsbeleid waar nog de meeste winst is te behalen is de etnisch-culturele dimensie. Het is gerechtvaardigd om binnen het brede diversiteitsbeleid aan deze dimensie aparte aandacht te besteden.

 

 

 

wp8cdef07a.png
wp5c33ed33.png
wpc960699c.png
Een veranderingsproces
Interculturalisatie is een veranderingsproces dat sturing en begeleiding behoeft. Ieder veranderingsproces roept weerstanden op, omdat het vertrouwde patroon moet worden verlaten. Interculturalisatie roept nog meer weerstanden op, omdat persoonlijke waarden en normen ter discussie worden gesteld. En die normen zijn cultuurbepaald. Het belangrijkste argument voor interculturalisatie ligt in het goed bereiken van alle klanten, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond en het ontwikkelen van een aanbod dat goed aansluit bij de diversiteit onder de klanten. Het primaire proces staat dan ook centraal in het interculturalisatieproces, maar dit laat onverlet dat de organisatie in zijn geheel moet mee-veranderen.

Draagvlak
Een breed draagvlak is van wezenlijk belang, omdat het proces stagneert als slechts enkelen zich hiervoor verantwoordelijk voelen.
 De verschillende aspecten van interculturalisatie kunnen het best gelijktijdig aandacht krijgen in een integraal proces dat iedereen in de organisatie aangaat en waarbij regelmatig veranderingen worden vastgelegd in beleid.

Interculturalisatie is een veranderingsproces binnen de organisatie gericht op het effectiever omgaan met de etnisch-culturele diversiteit onder de klanten en het personeel, met als doel een beter resultaat te behalen. Het gaat dan om het als vanzelfsprekend rekening houden met etnisch-culturele diversiteit in alle facetten, van uitvoerend werk, tot de wijze van leidinggeven, van cliëntenbeleid tot personeelsbeleid, van scholing tot inrichting van het gebouw. Culturele diversiteit wordt in zo’n organisatie gezien als een meerwaarde, er heerst een stabiele heterogene cultuur en er is een divers, multi-etnisch personeelsbestand, met allochtone medewerkers op alle niveaus.

wp46209968_0f.jpg
wpec9a2e29.png

Over ‘interculturalisatie’ en ‘diversiteitsbeleid’ heeft Hans Bellaart verschillende publicaties op zijn naam. Zie hiervoor de pagina “Publicaties”.