wp30600b49.png
wp0007c6b4.png

© 2017 Tamam Training & Advies

 

wp9bc658b4_0f.jpg
wp7e260cac.png
wp18d77b33_0f.jpg

· Deskundigheidsbevordering huisartsen Apeldoorn

· Interculturalisatie, Provincie Limburg Hasselt, België

· Teambegeleiders Raad voor de Kinderbescherming

· Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform

· Interculturalisatie zorggroep Almere

· Project interculturalisatie Bureau Jeugdzorg Utrecht

· Interculturalisatie Raad voor de Kinderbescherming

· Personeelsmanagement  Min. Binnenlandse Zaken

· Jeugdartsen,  PAOK, UMC, Utrecht

· Transculturele hulpverlening, Cardea, Leiden

· Interculturalisatie in de GGZ, Sectorfonds Zorg

· Interculturalisatie Parnassia Den Haag

· Master Interculturalisatie, Universiteit Utrecht

·  Trainingen De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam

 

 

wp0c0facfd_0f.jpg

Om u een indruk te geven van het werk en de opdrachtgevers van Tamam Training & Advies ziet u hier voorbeelden van de projecten die wij hebben uitgevoerd.

· Beschrijving werkwijze I-psy

· Training CJG/MEE Den Haag

· Training vrijwilligers Moeders Informeren Moeders

· Onderzoek mismatch Turkse gezinnen en jeugdhulp

· Methodiekbeschrijving Jeugdteam Zaandam

· Samenwerking Jongerenwerk Amsterdam Zuid

· Training Kruispunt Migratie-Integratie, Brussel

· Training Streetcornerwork Amsterdam

· Train-de -trainers Bureau Jeugdzorg Utrecht

· Gastcolleges Pedagogiek Universiteit Utrecht

· Gastcolleges Fontys Pedagogiek, Eindhoven

· Training Dynamo Amsterdam, opvoedingsadviseurs

· Training justitiële jeugdketen Rotterdam

· Training Allochtoneraad Baarn

· Expertmeeting Surinaams Inspraakorgaan

· Workshops De Combinatie Jeugdzorg Eindhoven

· Training De Lindenhof Vlaardingen

· Seminar diversiteit Haagse Hogeschool

· Interculturele communicatie onderwijs Rotterdam

· Diversiteitsbeleid Gemeenten, PRIC Limburg (B)

· Training gespreksleiders Dag van de Dialoog

· Training coördinatoren Homestart, Humanitas

· Mantelzorg Allochtone Ouderen, Alleato Utrecht

· Interculturalisatie Jeugdzorg Haaglanden, JSO

· Training woningcorporatie Staedion Den Haag

· Train-de-trainers, De Bascule Jeugd-GGZ Amsterdam

· Kleurrijke pleegzorg, De Rading, Utrecht

· Trainingen OCK Het Spalier Kennemerland

· Interculturalisatie ANBO, Utrecht

· Interculturalisatie, Gemeente Breda

· Studiedag William Schrikker Groep

· Training werving en selectie NCDO Amsterdam

· Studiedag interculturalisatie BAVO Europoort

· Studiedag docenten Nova College

· Studiedag Diversiteitsbeleid ING Bank

· Trainingen Transcultureel werken Bureaus Jeugdzorg

· Studiedag ODICE , Gent België