wp30600b49.png
wp0007c6b4.png

© 2017 Tamam Training & Advies

 

wp9bc658b4_0f.jpg

Tamam heeft ruime ervaring in het adviseren bij interculturalisatieprocessen, methodiek-ontwikkeling en het bevorderen van intercultureel vakmanschap in de jeugdsector, zorg en welzijn.

 

 

wp52d0c73f.png
wpadb40091.png
wp73b3f554.png

Hans Bellaart studeerde orthopedagogiek aan de universiteit van Utrecht. Hij werkte in 1987 en 1988 als groepsleider in opvanghuizen voor Marokkaanse jongens en als orthopedagoog in de dagbehandeling van jeugd in Amsterdam.

 

Van 1989 tot 1993 was hij directeur van de Stichting Boddaertcentra Lelystad. Van 1993 tot 1996 was hij werkzaam bij het Nederlands Centrum Buitenlanders dat met andere minderhedenorganisaties in FORUM is opgegaan.  Daar heeft hij gewerkt als projectleider Jeugdbeleid tot eind 2014.

 

Van 1995 tot 1997 was hij tevens docent Transculturele Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 1989 tot 2001 verzorgde hij vanuit het Instituut Transculturele Pedagogiek training en advies. In 2001 en 2002 was hij als trainer / adviseur verbonden aan Adviesbureau Van Montfoort te Woerden.

 

Vanaf 2003 verzorgt Hans Bellaart training en advies vanuit zijn eigen bureau Tamam. Daarnaast is hij vanaf 2015 werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut als coördinator portaal van het  Kennisplatform Integratie en Samenleving.   (www.kis.nl)

wpf2c71410.png
wp3f241aae_0f.jpg
wpac5633d4.png
wpee3dade7.png

Diversiteitsbeleid verhoogt de kwaliteit, effectiviteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de organisatie. Het managen van diversiteit heeft geen ideologische grondslag nodig. Het levert immers gewoonweg een betere dienstverlening en een beter resultaat op.

 

 

Training bieden wij op maat aan, waarbij wij expliciet rekening houden met de werksoort, uw opleidingswensen en de specifieke situatie van uw organisatie. Tamam heeft ruime ervaring in het uitvoeren van trainingen om de deskundigheid en de multiculturele competentie van de medewerkers te vergroten.

wp04ad4240.png
wp472e1152.png
wp8e13e4bf.png
wpeb81f136_0f.jpg

De bevolkingssamenstelling van Nederland wordt steeds diverser. In toenemende mate maken mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden deel uit van onze samenleving. Het percentage niet westerse allochtone jeugdigen in Nederland is ongeveer 17%. In de grote steden is ongeveer de helft van de jeugd allochtoon.

De diversiteit is ook terug te vinden in het cliëntenbestand. Steeds meer organisaties realiseren zich dat het aanbod, organisatorisch en inhoudelijk, nog beter kan en moet aansluiten bij de vraag van álle cliënten, autochtoon én allochtoon. Vooral de maatschappelijk kwetsbare (allochtone) cliënten herkennen zich vaak niet in het aanbod. Zij vinden de drempel te hoog, de gangbare werkwijze slaat niet goed aan, er zijn communicatieproblemen en de resultaten zijn niet optimaal. Om deze redenen willen veel organisaties interculturaliseren maar weten niet goed hoe dat moet worden vormgegeven of welke bijscholing daarvoor nodig is.