wp30600b49.png
wp0007c6b4.png

© 2017 Tamam Training & Advies

 

wp9bc658b4_0f.jpg
wpc18f0669.png
wp064b19f1.png

Tamam geeft op maat advies en ondersteuning, waarbij rekening gehouden wordt met de werksoort, de specifieke situatie van uw organisatie en de haalbaarheid. Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek worden uw wensen in kaart gebracht, waarna Tamam een schriftelijk voorstel doet over het adviestraject. Advies wordt onder andere gegeven over de volgende punten:

 

 • Het proces van interculturalisatie
 • Het ontwikkelen van diversiteitsbeleid
 • Transculturele aspecten van personeelsbeleid, instroomprojecten, werving en selectie
 • Intercultureel management
 • Leiding geven aan een divers samengesteld team
 • Het ontwikkelen van een meerjarenplan voor het interculturalisatieproces
 • Draagvlakontwikkeling
 • Het maken van een scholingsplan
 • Methodiekontwikkeling
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van de organisatie
 • Samenwerkingsproblemen en conflictsituaties
 • Transculturele aspecten van het lokale, provinciale en landelijke jeugdbeleid

 

wpcf776ed8.png

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met interculturalisatie en “managing diversity”. Er worden aanzienlijke verbeteringen bereikt als een organisatie er in slaagt expliciet rekening te houden met de diversiteit in klanten en personeel.

 

Uit de ervaringen van de afgelopen twintig jaar hebben we geleerd dat het proces een goede aansturing en ondersteuning behoeft.

Een inbedding van dit proces in de reguliere planning- en controlcyclus is belangrijk.  

De implementatie blijkt goed te slagen als er gewerkt wordt met een meerjarenplan. Personeelsbeleid, toegankelijkheid, werkwijze en deskundigheidsbevordering zijn daarin belangrijke thema´s.

 

Tamam heeft ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van interculturalisatie-processen en het uitvoeren van trainingen om de deskundigheid en de multiculturele competentie van de medewerkers te vergroten.

wpb9da9705_0f.jpg
wpfbf60e27_0f.jpg